NÁVOD: Jak nalepit dekoraci na zeď

V rukách držíte obraz nebo nápis na zeď z naší dílny. K tomu, abyste se z dekorace mohli těšit naplno, už chybí jen jediné - nalepit ji na zeď. Přečtěte si, jak to udělat co nejlépe.


1. Montáž obrazu a nálepky

1.1. Dekoraci opatrně rozbalte a uvolněte z obalového materiálu. (Obrázek č. 1) Zároveň si předem vyměřte místo na stěně, kde bude dekorace nalepená.

1.2. Produkt otočte zadní stranou k sobě (stranou bez dekoru nahoru) a položte na rovný povrch. (Obrázek č. 2)

1.3. Montážní materiál strategicky rozmístěte a nalepte na produkt. V případě potřeby ho můžete také nastříhat na menší kousky. (Obrázek č. 2)

Upozornění: U rozměrově větších produktů doporučujeme zvážit i jiný způsob montáže - např. montážní lepidlo či hřebíky.

1.4. Potom odlepte i druhou krycí vrstvu z montážního materiálu a opatrně přiložte ke stěně na předem vyměřené místo. Části výrobku, kde se nachází montážní materiál, mírně zatlačte. Pozor, po nalepení již není možné dekoraci polohovat.

2. Montáž citátu, nápisu a loga

2.1. Dekoraci opatrně rozbalte a uvolněte z obalového materiálu. (Obrázek č. 1)

Výrobek je doručen včetně šablony. Nacházejí se v ní písmena a všechny znaky - nevyjímejte je ze šablony a zatím neodstraňujte průhlednou fólii. Šablona zajistí, že jednotlivé znaky nalepíte rovnoměrně.

Vyměřte na stěně místo, kde bude dekorace nalepená.

2.2. Produkt otočte zadní stranou k sobě (stranou bez dekoru nahoru) a položte na rovný povrch. (Obrázek č. 2)

2.3. Montážní materiál strategicky rozmístěte a nalepte na produkt. V případě potřeby ho můžete také nastříhat na menší kousky. (Obrázek č. 2)

Upozornění:

  • Montážní materiál umístěte pouze na písmena, znaménka a znaky. Montážní materiál nikdy nenanášejte na šablonu.
  • U rozměrově větších produktů doporučujeme zvážit i jiný způsob montáže - např. montážní lepidlo či hřebíky.

2.4. Potom odlepte i druhou krycí vrstvu z montážního materiálu a opatrně (i se šablonou) přiložte ke stěně na vyměřené místo. Části výrobku, kde se nachází montážní materiál, mírně zatlačte. Pozor, po nalepení již není možné dekoraci polohovat.

Montáž citátu / nápisu na zeď:

2.5. Stejně postupujte i v případě, že má dekorace více částí, a tedy i více šablon.

2.6. Každá šablona obsahuje „montážní rysky“. (Obrázek č. 3) Jejich zarovnáním k sobě budete mít jistotu, že výsledek bude rovnoměrný.

Rysky jsou na šablonách umístěny různě (vodorovně, svisle). Vždy však vycházejí z rozložení, které můžete vidět na obrázku samotného produktu v e-shopu. V případě, že se rozhodnete pro jiné rozložení dekorace na zdi, tak tyto rysky ignorujte.

2.8. Po nalepení všech částí na zeď opatrně stáhněte z přední strany průhlednou fólii. Následně pomalu vyjměte šablonu/y. (Obrázek č. 4)

Důležité informace a upozornění

  • Prosíme, abyste u nadrozměrných dekorací předem zvážili i jiný vhodný způsob montáže - např. hřebíky, háčky, montážní lepidlo. Stabilní montáž závisí i na typu a stavu stěny/omítky, její teploty a správném postupu při montáži.
  • Za montáž a za poškození dekorace při montáži nese odpovědnost zákazník.
  • Za selhání montážního materiálu (odlepení) neodpovídáme.

NÁVOD: Jak odlepit dekoraci ze zdi?

Pokud jste použili pěnovou pásku nebo akrylové kroužky, tak doporučujeme postupovat následovně. Připravte si (ideálně) odlamovací nůž a pokuste se montážní materiál opatrně proříznout mezi dekorací a stěnou.

Po odlepení očistěte dekoraci a rovněž stěnu, na které mohou zůstat části montážního materiálu. Páska se odstraňuje snáze, pokud lepidlo v ní nahrajete, například fénem. Zbytky se následně dají seškrábat nožíkem. Pokud plánujete malovat, stopy na omítce můžete zahladit brusným papírem.